Forsiden

  

Projektøren

Projektøren udgives af PsykInfo. for Daghus Viborg. Vi modtager gerne indlæg fra læserne og bringer dem, i det omfang pladsen tillader det.

Ansvarshavende: Leder af Daghus Viborg, Jane Aslaug.

Al henvendelse vedr. Projektøren kan ske til:

PsykInfo, Daghus Viborg,

Søndersøparken 16, 8800 Viborg.

Tlf. 87 87 71 12

E-mail: psykinfo@psykinfoviborg.dk

http://www.psykinfoviborg.dk/

Vi vil gerne have kommentarer og forslag til forbedringer af hjemmesiden og ringbindet.

Tæller indsat d. 17.1.2013Næste side: Projektøren 2013